#FR2และ HUFได้เปิดตัว คอลแลบใหม่เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา สินค้าคอลแลบรอบนี้มี ทั้งเสื้อยืด เสื้อ HOODIE เสื้อ CARDIGAN ACCESSORIES ต่างๆ รวม 12 รายการโดยจะวางจําหน่าย ที่ร้าน #FR2 ที่ญี่ปุ่นและช่องทางออนไลน์

 สําหรับการคอลแลบรอบนี้ มีการใช้ตัวหนังสือ HUFR2 、กับโลโก้ ของทั้ง 2แบรนด์ 、รูปกระต่ายไอคอนของ #FR2 ให้ออกมาใน สไตล์ COLLEGE DESIGN 。

HUF collaboration with #FR2 VARSITY JACKET