#FR2 ได้นําวิธีการขายแบบคาราวานมาปรับใช้ ให้เข้ากับยุคสมัย สไตล์ new normal ขื่อแคมเปญนี้เรียกว่า " #FR2 doko?" แปลว่า "#FR2ไปไหน" แต่ตอนนี้มีเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น และไม่ว่าไปถึงเมืองไหนก็จะได้เห็นแถวมี่ยาวเป็นเอกลักษณ์ หวังว่าจะสามารถให้บริการในไทยในอนาคตเช่นกัน โปรดดูรูปภาพประกอบได้ข้างล่างนี้

twitter: #FR2®@fxxkingrabbits